جلسه معارفه مدير عامل جديد شرکت ثامن ارتباط عصر
Date:1398/5/6 Visitor: 828
جلسه معارفه مدير عامل جديد شرکت ثامن ارتباط عصر برگزار شد .


با حضور آقاي دکتر مومن زاده  معاون اقتصادي ،  مديران ستادي موسسه اعتباري ثامن و نمايندگان شرکت ثامن ارتباط عصر ،  آقاي حسين رضوانيان به عنوان مديرعامل جديد شرکت  معرفي گرديد  .

آقاي دکتر مومن زاده در آغاز جلسه معارفه ، ضمن تشکر از زحمات آقاي تعقلي،  مديرعامل سابق شرکت ثامن ارتباط عصر  و ارائه توضيحات در خصوص روند اقدامات گذشته شرکت ، گفت : تمامي تلاش ما بر خلق ارزش و ايجاد آورده جديد براي سازمان است .

وي ادامه داد :  اين موضوع قطعاً به عنوان يکي از مهمترين اصول در خصوص برنامه ريزي راهبردي اقدامات ثامن در نظر گرفته خواهد شد و ايجاد هم افزايي  ودرکنارهم قراردادن پتانسيل هاي مثبت کارکنان ثامن و همچنين شرکت هاي فن آوري محور زيرمجموعه  به عنوان اصلي مهم در نحوه فعاليت هاي  مورد نظر مديران در نظر گرفته خواهد شد .

درادامه جلسه آقاي حسين رضوانيان مديرعامل جديد شرکت،  ضمن اشاره به اقدامات موثر شرکت  در 10 سال گذشته ، از ميزان بودجه اختصاصي قبل و حال شرکت خبر داد

مديرعامل شرکت ثامن ارتباط عصر  ضمن اشاره به برخي از مشکلات دو سال اخير شرکت گفت : از آنجا که در سنوات گذشته اين شرکت به عنوان شرکتي ماموريتي براي انجام فعاليت هاي درون سازماني بوده و بودجه آن توسط ثامن تامين شده است ، از مديران حمايت حداکثري در جهت گسترش هرچه بيشتر فعاليت هاي مثبت آن  و معرفي هرچه بهتر برند موفق ثامن ارتباط در آينده نزديک را خواستار شد .

گفتني است آقاي حسين رضوانيان از مديران  جوان ثامن مي باشد و در حال حاضر به عنوان مدير امور فن آوري اطلاعات و ارتباطات در ثامن فعاليت دارد و با حفظ سمت به عنوان مديرعامل جديد شرکت ثامن ارتباط عصر معرفي شده است .