همايش شرکت FINASTRA جهت معرفي محصول Misys
Date:1396/8/1 Visitor: 84545
برگزاري همايش شرکت FINASTRA جهت معرفي محصول Misys با همکاري و حضور فعال شرکت ثامن ارتباط عصر


همايش شرکت FINASTRA جهت معرفي محصول Misys با همکاري و حضور فعال شرکت ثامن ارتباط عصر در هتل پارسيان آزادي برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي ثامن ارتباط عصر در اين همايش يکروزه، کارشناسان به ارائه راهکارهاي کاربردي شرکت فيناسترا (مايسيس) در حوزه هاي بانکداري بين المللي، بانکداري شرکتي و خزانه داري پرداختند.