چاپ اولين کتاب در زمينه مراکز عمليات امنيت و HP ArcSight
Date:1394/9/4 Visitor: 14600
شرکت ثامن ارتباط عصر با درک نياز بازار کشور به طراحي و پياده سازي دقيق و اصولي مرکز عمليات امنيت(SOC) اقدام به تهيه و چاپ اولين کتاب در زمينه مراکز عمليات امنيت و HP ArcSight نموده است.پروژه هاي مرکز عمليات امنيت بنا به پيچيدگي فني و اجرايي نيازمند دانش بالاي امنيتي و مديريت پروژه اي است. در اين کتاب با اصول و مباني مراکز عمليات امنيت و مديريت پروژه هاي آن و يکي از برترين راهکارهاي هسته اصلي SOC ها يعني HP ArcSight آشنا خواهيد شد. اين کتاب در 159 صفحه با سرمايه گذاري شرکت ثامن ارتباط عصر به چاپ رسيده است.ترجمه و تاليف : مهندس روزبه نوروزيانتشارات : ناقوستيراژ: 2000  قيمت : 160000 ريال