تجارت الکترونيک هند تا سال 2020 ، هفتاد ميليارد دلاري مي شود
Date:1392/11/23 Visitor: 516
رشد بي سابقه جمعيت آنلاين هند باعث شده تا کارشناسان رقم 70 ميليارد دلاري تجارت الکترونيک را براي اين کشور تا سال 2020 پيش بيني کنند.


خريدهاي آنلاين کاربران هندي بدنبال توسعه اينترنت موبايل، به گفته بزرگترين کمپاني تجارت الکترونيک اين کشور - فليپ کارت-  باعث شد تا رقم 13 ميليارد دلار در سال گذشته ميلادي بنام کاربران ثبت گردد.توسعه زيرساخت هاي الکترونيکي-اينترنتي در هند مانند توسعه و تجهيز پرداخت هاي الکترونيک و دليوري و ارسال بسته باعث شده تا کاربران هندي خيز بزرگي به سوي خريدهاي آنلاين بياورند.ساچين بانسال مدير اجرايي فليپ کارت در مصاحبه اي گفت کاربران با دستپاچگي به سوي خريدهاي آنلاين گام برداشته اند و ظرف 6 سال آينده جريان بزرگ تجارت الکترونيک، هند را تکان خواهد داد. به گفته وي تا سال 2020 بين 50 تا 70 ميليارد دلار از معاملات را خريد و فروشهاي آنلاين به خود اختصاص خواهد داد.پذيرش گوشي هاي هوشمند و قرار دادن اينترنت روي اين گوشي ها، باعث انفجار استفاده از اينترنت و تجارت الکترونيک در بين شهروندان شده است.خريد و فروشهاي آنلاين در جهان در سال 2013 به رقم 1.22 تريليون دلار رسيد که 200 ميليارد دلار از اين رقم فقط اختصاص به چيني ها دارد.موضوع لجستيک و ارسال بسته ها در هند بايد به گفته مدير اجرايي فليپ کارت هر چه سريعتر با رشد خريد و فروشهاي آنلاين خود را سازگار کند.