هفتمين نمايشگاه بانکداري اسلامي
Date:1392/6/14 Visitor: 9718
حضور موفق شرکت ثامن ارتباط عصر در هفتمين نمايشگاه بانکداري اسلامي


شرکت ثامن ارتباط عصر با اولين حضور خود در هفتمين نمايشگاه بانکداري اسلامي که طي روزهاي 12 و 13 شهريور ماه 92 در محل موسسه عالي آموزش بانکداري برگزار گرديد، عملاً به عنوان يکي از شرکت هاي معتبر در ارائه خدمات و راهکارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکي کشور معرفي گرديد.راهکارهاي ارائه شده توسط شرکت ثامن ارتباط عصر در اين نمايشگاه :
  • سيستم هوش تجاري و سامانه گزارش ساز


  • سامانه تبليغات متمرکز سفير


  • راهکار مديريت همزمان درگاه هاي بانکي(سيستم سوئيچ بانکي Bankworld)


  • راهکار ارتباطات آنلاين درون سازماني


  • راهکار پورتال جامع سازماني ايمن


  • سامانه متمرکزمديريت نگهداري و تعميرات نتسا